Denk aan Vaderdag - Bekijk hier de selectie parfums
Hier winkelen
Denk aan Vaderdag - Bekijk hier de selectie parfums
Pas op voor de felle zon met geweldige prijzen voor Australian Gold!
Hier winkelen
Pas op voor de felle zon met geweldige prijzen voor Australian Gold!
🔥 Heet op TikTok
Meer zien
🔥 Heet op TikTok

De essentie

Dit beleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens ("Privacybeleid") beschrijft hoe BEAUTYCOS ApS ("BEAUTYCOS", "wij", "onze", "we") gegevens over jou verzamelen en behandelen.

Het privacybeleid is van toepassing op gegevens die door jou worden verstrekt of die worden verzameld via de website van BEAUTYCOS: beautycos.nl.

BEAUTYCOS is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens. Je kunt contact opnemen met BEAUTYCOS via de contactgegevens onder punt 7.

Overzicht van de verzamelde gegevens, het doel van de gegevensverzameling en de rechtsgrondslag voor de behandeling van deze gegevens

Wanneer je de website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens over jou en hoe je de website gebruikt, bijvoorbeeld welke browser en zoektermen je gebruikt en je IP-adres, met inbegrip van je netwerklocatie en informatie over je computer.

Het doel is om de gebruikerservaring en websitefuncties te verbeteren en om gerichte marketing uit te voeren, waaronder retargeting via Facebook, Instagram, Criteo en Google. Deze verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de voortdurende verbetering van onze website en ons vermogen om je relevante reclame te tonen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, hoofdstuk 1, letter F in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Telkens wanneer je een product koopt of met ons communiceert via de website verzamelen wij de door jou verstrekte gegevens, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingswijze, gegevens betreffende de gekochte producten en eventuele geretourneerde producten, voorkeuren voor de levering van de bestelling en gegevens betreffende het IP-adres waarmee de bestelling werd geplaatst.

Het doel is ervoor te zorgen dat wij de bestelde producten aan jou kunnen leveren en anderszins onze overeenkomst met jou kunnen nakomen, met inbegrip van de behandeling van eventuele retourzendingen of klachten. Gegevens over je aankopen worden ook verwerkt om de Deense wetgeving inzake bedrijfsboekhouding na te leven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, hoofdstuk 1, letters b, c en f in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij gegevens over je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.

Het doel is ervoor te zorgen dat wij jou nieuwsbrieven kunnen sturen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, hoofdstuk 1, letter f in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Ontvangers van persoonsgegevens

Gegevens over je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bestelnummer en leveringsvoorkeuren worden doorgegeven aan DPD, GLS, DHL of een vergelijkbare bezorgdienst die de levering van de gekochte producten aan jou verzorgt. In het geval van niet intern opgeslagen gegevens

Gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe partners die de gegevens namens ons verwerken. Wij maken gebruik van externe partners voor technische diensten, verbeteringen van onze website, het verzenden van onze nieuwsbrieven, gerichte reclame (inclusief retargeting) en soortgelijke diensten, waaronder beoordelingen van ons bedrijf en producten door jou. Gegevens over je naam en e-mailadres worden doorgegeven aan TrustPilot die jou - namens ons - kan uitnodigen om ons bijvoorbeeld op de TrustPilot-website te beoordelen. Indien je ervoor kiest om een beoordeling in te dienen op de TrustPilot-website, worden zij (TrustPilot) verantwoordelijk voor de gegevens die je hen verstrekt. Deze bedrijven zijn gegevensverwerkers onder onze leiding en zij verwerken gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Gegevensverwerkers mogen de bekendgemaakte gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan om hun overeenkomsten met ons na te komen en zijn verplicht de gegevens vertrouwelijk te behandelen. Wij hebben schriftelijke gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten met alle gegevensverwerkers die namens ons persoonsgegevens verwerken.

Twee van deze gegevensverwerkers, Google Analytics van Google LLC en Facebook Inc., zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. De vereiste garanties voor de doorgifte van gegevens naar de VS worden gewaarborgd door de certificeringen van de gegevensverwerkers in het kader van de overeenkomst EU-VS. Privacy Shield, zie artikel 45 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Een kopie van de certificering van Google LLC vind je hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Een kopie van de certificering van Facebook Inc. vind je hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Jouw rechten

Met het oog op transparantie bij de verwerking van je gegevens zijn wij verplicht je te informeren over je rechten.

Recht op inzage

Je hebt te allen tijde het recht om informatie op te vragen over welke gegevens wij over jou hebben verwerkt, het doel van de verwerkte gegevens, welke categorieën persoonsgegevens en ontvangers (gegevensverwerkers) bij de verwerking van de gegevens betrokken zijn, met inbegrip van de plaats waar wij de gegevens hebben verzameld.

Je hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Als je een kopie van je persoonsgegevens wilt ontvangen, stuur dan een schriftelijk verzoek naar webshop@beautycos.be. Er kan je worden gevraagd om documentatie te verstrekken om je identiteit te bevestigen, voordat wij de informatie aan jou kunnen vrijgeven.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om onvolledige of onjuiste gegevens door ons te laten corrigeren of verbeteren. Indien je onjuistheden vaststelt in de gegevens die wij met betrekking tot jou hebben verwerkt, raden wij je aan ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen, zodat de gegevens kunnen worden gecorrigeerd of verbeterd.

De gegevens die tijdens het registratieproces van je lidmaatschap van onze website worden verzameld, kunnen worden bewerkt door in te loggen op je gebruikersprofiel.

Recht op vergetelheid

In sommige gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als je besluit je toestemming in te trekken en wij geen rechtsgrondslag hebben om de verwerking van de gegevens voort te zetten. Indien de verdere verwerking van je gegevens noodzakelijk is om onze wettelijke verantwoordelijkheden te handhaven of om rechtsvorderingen vast te stellen, te regelen of te verdedigen, zijn wij niet verplicht je persoonsgegevens te wissen.

Recht op de beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht de verwerking van je gegevens te laten beperken tot het opslaan van de gegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat de gegevens die wij over jou verwerken onjuist zijn.

Recht op dataportabiliteit

In sommige gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt op te vragen in een gestructureerd, standaard machinaal leesbaar formaat en heb je het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensverwerker.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens met betrekking tot direct marketing, met inbegrip van de profilering voor het maken van gerichte reclame.

Voorts heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens bezorgdheid over je persoonlijke situatie, zie punt 2.1 en 2.3.

Recht op het intrekken van de toestemming

Je hebt het recht de toestemming die je ons hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Als je je toestemming wilt intrekken, kun je een verzoek sturen naar webshop@beautycos.be.

Recht om een klacht in te dienen

Je kunt een klacht indienen bij de Deense instantie voor gegevenstoezicht via het e-mailadres dt@datatilsynet.dk of via het telefoonnummer +45 33 19 32 00. Je kunt voor advies ook contact opnemen met je lokale instelling voor gegevenstoezicht.

Verwijdering van persoonsgegevens

Informatie over je gebruik van de website wordt uiterlijk één jaar na je laatste bezoek aan de website verwijderd, zie punt 2.1.

Gegevens die tijdens je aanmelding voor onze nieuwsbrief zijn verzameld, worden verwijderd wanneer je toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen wordt ingetrokken, tenzij wij een ander doel hebben om de gegevens te verwerken.

De informatie die tijdens de voltooiing van een aankoop op de website wordt verzameld, wordt gewoonlijk verwijderd aan het einde van het kalenderjaar waarin de aankoop werd gedaan, zie punt 2.2. Gegevens kunnen gedurende een langere periode worden opgeslagen en/of verwerkt indien wij daarvoor een legitieme noodzaak hebben, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is om rechtsvorderingen vast te stellen, te regelen of te verdedigen of indien dit noodzakelijk is om wettelijke verantwoordelijkheden te handhaven. Boekhoudkundige gegevens worden 5 jaar bewaard tot het einde van het boekjaar om de Deense wetgeving inzake bedrijfsboekhouding na te leven.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsprotocollen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens zodanig worden verwerkt dat ze niet worden vernietigd, verloren, gewijzigd, onderhevig zijn aan kwaliteitsvermindering, aan onbevoegde personen of organisaties worden doorgegeven of worden blootgesteld aan oneigenlijk gebruik.

Alleen werknemers die je persoonsgegevens voor hun werk moeten verwerken, krijgen toegang tot de persoonsgegevens.

Contactgegevens

BEAUTYCOS is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die via de website worden verzameld.

Als je vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of als je een of meer van je rechten zoals beschreven in dit document wilt uitoefenen, kun je op deze manier contact met ons opnemen:

BEAUTYCOS ApS

Lille Tornbjerg Vej 26

5220 Odense SØ

Denemarken

Telefoon: +32 2 586 22 03

E-mail: webshop@beautycos.be

Wijzigingen in ons privacybeleid

Als wij wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid, word je daarvan op de hoogte gesteld bij je volgende bezoek aan onze website.

YouTube

Youtube API Client kan gebruikersgegevens verwerken en delen met interne en externe partijen.

Youtube API Client kan derden toestaan inhoud zoals advertenties aan te bieden.

Youtube API Client gebruikt YouTube API Services.

Ga voor het privacybeleid van Google naar https://policies.google.com/privacy.

Versies

Dit is versie 1.0 van het privacybeleid van BEAUTYCOS, gedateerd 03/04/2023.

Ups!

Produktet du viste interesse for er udgået.

Derfor anbefaler vi dette produkt i stedet.